Tervetuloa opiskelemaan Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto!

Nyt voit opiskella työn ohessa lasten ja nuorten erityisohjaajaksi. Ammattitutkintoon tähtäävä koulutus on monimuoto-opiskelua, se on mahdollista suorittaa yhden lukuvuoden aikana ja voit osallistua koulutukseen myös oppisopimuksella.

Kankaanpään opiston järjestää koulutuksen Tampereella. Ammattitutkinnolla hankit uusia taitoja ja päivität osaamistasi! Koulutukseen voit hakeutua milloin tahansa lukuvuoden aikana, koska tutkinto on näyttötutkinto, ja sen suorittaminen etenee henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

 

"Ohjaaminen on

eettisenä ja vuorovaikutteisena ihmissuhdetyönä

voimaannuttamista,

valtauttamista,

toivon pedagogiikkaa,

ja kohtaamisen taitoa."

 

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto

Lasten ja nuorten erityisohjaaja - ammattitutkinto - Kankaanpään opisto

Lasten ja nuorten erityisohjaaja

Erityisohjaajan ammattitutkinnon suorittanut henkilö voi toimia erityisnuoriso-, lastensuojelu-, seurakunta- tai perhetyön parissa.

Tutkinnon suorittanut voi myös työskennellä monikulttuurisissa nuorten ja erityisryhmien työpajoissa ja toimintaryhmissä. Tai voi hakeutua tehtäviin erilaisiin laitoksiin, järjestöihin, päivähoitoon, kouluihin, iltapäiväkerhoihin tai toimia kasvastusalan yrittäjänä.

Koulutus

Koulutus on järjestetty monimuoto-opiskeluna ja tutkinto on mahdollista suorittaa työn ohessa, myös oppisopimuksella.

Koulutusryhmät starttaavat Tampereella noin neljä kertaa vuodessa ja koulutus räätälöidään jokaiselle opiskelijalle henkilökohtaisesti. 

Koulutusta voidaan toteuttaa myös työpaikkakohtaisesti tarpeiden mukaan teemoitettuna.

Lasten ja nuorten erityisohjaaja-ammattitutkinto-koulutuksen sisältö Kankaanpään opistossa

Koulutuksen sisältö

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto sisältää 36 opintoviikkoa (noin 1 lukuvuosi).

Pakollisia opintoja ovat Ammatillinen toiminta lasten ja nuorten erityisohjauksessa; Yksilön ja yhteisön osallisuuden vahvistaminen sekä Kulttuurien moninaisuus ohjaustyössä.

Valinnaisia opintoja ovat Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä ohjaus ja tukeminen; Yrittäjänä toimiminen tai Tutkinnon osa toisesta tutkinnosta.

 

Aikataulu

Lähiopetuspäiviä on pääsääntöisesti kerran viikossa tiistaisin Tampereella klo 16.30-20.30.

Koulutus etenee tutkinnon osittain ja tapahtuu henkilökohtaisen suunnitelman perusteella.

Henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan voi sisällyttää avoimen yliopiston perusopintoja tai osia niistä.

 

Pääsyvaatimukset

Alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja taidot. Täydentäviä ja syventäviä opintoja sekä noin kolmen (3) vuoden työkokemus.

Opiskelijavalinnat tehdään henkilökohtaisten haastattelujen sekä mahdollisten ryhmäkeskustelujen perusteella.

 

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto - Kankaanpään opisto - lainsäädäntö pääsyvaatimuksissa

Lainsäädäntö alalle

Lisäksi on huomioitava SORA-lainsäädäntö, jonka mukaan opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen. Opiskeluun ja ammatissa toimimiseen sisältyy myös alaikäisen turvallisuutta koskevia vaatimuksia (32 §). Laki ammatillisesta koulutuksesta L 631/1998 ja L 952/2011.

 

Kustannukset

Jokainen pakollinen osio 175,50€ + tutkintomaksu 58€. Pakollisia osioita on neljä (4).

Valinnaiset osiot 78-145€ + tutkintomaksu 58€.

Hinnat sisältävät tutkinnon suorittamisen ja valmistavan koulutuksen.

Peruutusehdot

Maksuton peruutus 14 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista laskutetaan ensimmäinen osio / laskutuserä sekä toimistomaksu 30€. Opintojen keskeytyessä laskutetaan meneillään oleva osio / laskutuserä kokonaisuudessaan. Mitään koulutusmaksuja ei palauteta. Ylivoimaisen esteen sattuessa ennen koulutuksen alkamista laskutetaan toimistomaksu 30€ ja esteestä on toimitettava lääkärintodistus. Kankaanpään opisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Lisätietoja

Kysy rohkeasti lisätietoja jos kiinnostuit ammattitutkinnon suorittamisesta!

Kirsi-Marja Tattari, kehityspäällikkö
p. 044 7729 214
Lähetä sähköpostia!

 

Palautetta koulutuksesta

Kankaanpään opisto on järjestänyt kasvatukseen ja ohjaukseen liittyvää koulutusta jo useamman vuoden ajan. Keräämme opiskelijoilta säännöllistä asiakaspalautetta ja tietoja kuinka koulutus vastaa tämän päivän haasteita muuttuvassa työympäristössä. Olemme sitoutuneet koulutuksemme jatkuvaan parantamiseen. Tässä muutamia palautteita lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinnon suorittaneilta opiskelijoilta.

Palautetta Kankaanpään opiston lasten ja nuorten erityisammattitutkinnosta

"Sain eväitä, keinoja ja esimerkkejä laadukkaaseen ja osallistavaan ohjaukseen lasten kanssa toimimisessa. Olen alusta asti tykännyt ja ollut läsnä tunneilla sekä osallistunut jonkin verran keskusteluun, joka minulle ollut isossa ryhmässä vaikeaa. Hyvät luennoitsijat/opettajat tuovat konkreettisia esimerkkejä ja malleja."


"Vaikka omaan jo reilu 12 vuoden kokemuksen ohjaustyöstä, kaikilla lähipäivillä opin jotain uutta. Varsin yksityiskohtaiset kuvaukset ohjaustilanteesta ja sen taustoista, miten siinä tilanteessa on toimittu ja tilanteen kehittymisestä, ovat hyviä keinoja opettaa miten Lasten ja nuorten erityisohjaaja voi toimia vastaavissa tilanteissa."

 

Yhteystiedot

Kankaanpään opisto, Opistonkatu 5, 38700 Kankaanpää
Puh. 044 772 9238 | kankaanpaanopisto.fi

Kankaanpään opisto, Pinninkatu 53 B, 4.krs, 33100 Tampere

Katso tästä
koulutuksen esittelyvideo!

Tervetuloa tutustumaan
Kankaanpään opistoon!